top of page
Všeobecná pravidla

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

Reviewing the Law

Následující pravidla platí pro každého studenta, který se rozhodne využívat mých služeb:

 • služby se platí předem bankovním převodem (viz Ceník a Platby)

 • peníze za předplacené lekce nebo úvodní konzultaci se nevrací

 • v případě poškození vybavení je student povinen nahradit vzniklou škodu

 • kvůli pozdnímu příchodu se lekce neprodlužuje

 • z důvodů počítačové bezpečnosti nelze pro sdílení souborů (např. podklady písní) používat flash disky – místo toho budeme používat email nebo online úložiště

Taktéž prosím studenty, aby v rámci výuky dodržovali následující doporučený přístup:

 • student by měl dorazit na lekci přibližně 5 minut před plánovaným začátkem

 • v případě, že chcete lekci zrušit, postupujte dle pokynů v sekci Omluvy a náhrada lekcí

 • prosím a doporučuji, aby studenti nechodili na lekce v případě nakažlivého onemocnění – i kdyby šlo jenom o běžnou rýmu, bolest v krku, chřipku atd.

 • student by měl s sebou nosit zápisník na poznámky, kam si bude zaznamenávat práci a úkoly z lekce

 • student by měl s sebou nosit 2x výtisk textu písně, kterou se učí, abych já mohla zaznamenávat kde co zlepšit

Studio Hlas Brno si vyhrazuje právo na změnu ceníku.

Čekejte prosím, stránky se načítají...

Omluvy a náhrada lekcí

OMLUVY A NÁHRADA LEKCÍ

Život bývá občas nepředvídatelný a může se stát, že naplánovanou lekci budete muset zrušit. Tato sekce vysvětluje do detailu, jaké jsou možnosti pro omluvy a náhradu sólových (včetně nárazových) a skupinových lekcí), a to jak pro sólové zpěváky, tak pro skupiny. Obecně platí pravidlo „čím dřív, tím líp“.

Včasné odhlášení

Za včasné odhlášení lekce se považuje odhlášení provedené písemně alespoň 72 hodin předem.

Neuskutečněná lekce, která byla včasně zrušena, se Vám nestrhne z počtu předplacených lekcí – jinými slovy nepřijdete o peníze – a můžeme se domluvit na eventuálním náhradním termínu (pokud o něj máte zájem a má pracovní agenda to dovolí).

Toto pravidlo platí jak pro nárazové lekce, tak pro pravidelnou výuku – sólovou i skupinovou. V případě skupin je důležité upozornit, že se skupina vždycky bere jako celek (viz níže).

Pozdní odhlášení

Pokud jste se nestihli odhlásit včasně, existuje i možnost pozdního odhlášení. Za pozdní odhlášení se považuje zrušení lekce po uplynutí doby 72 hodin před lekcí - např. z důvodu onemocnění nebo kvůli neočekávané pracovní záležitosti.

V případě, že se z lekce pozdně odhlásíte:

 • pokud nebude má pracovní agenda plná, domluvíme se na náhradním termínu, který musí být před další naplánovanou lekcí. Tuto možnost lze využívat jen jednou za každou neuskutečněnou lekci - tzn. nelze žádat o náhradní termín pro náhradní termín a na náhradu nelze uplatnit výjimku (viz níže);

 • pro pravidelnou výuku:

  • pokud bude má pracovní agenda plná, anebo pokud náhradní termín nechcete, a ještě jste nevyčerpali všechny bonusové výjimky, můžete jednu využít. Tímto způsobem nepřijdete o peníze za neuskutečněnou lekci. Každý sólový student nebo skupina má nárok na jednu výjimku za každých 10 předplacených lekcí (viz Ceník);

  • pokud už nemáte k dispozici žádné bonusové výjimky a není možné se domluvit na náhradním termínu, lekce propadne. To znamená, že za ni zaplatíte jako byste se normálně zúčastnili;

 • pro nárazové lekce:​

  • nárazové lekce nemají výjimku. V případě, že není možné se domluvit na náhradním termínu, lekce propadne. To znamená, že za ni zaplatíte jako byste se normálně zúčastnili.​

DŮLEŽITÉ: Pokud si student svou objednanou lekci neodhlásí je povinen tuto lekci uhradit, tudíž lekce propadá a nevnziká nárok na náhradní termín nebo využití výjimky.

Skupina jako celek

Tak jako sóloví studenti, i skupiny můžou zrušit naplánovanou lekci. V tomto případě se lekce zruší pro všechny členy skupiny. Bonusové výjimky patří a počítají se celé skupině, nikoliv jednotlivým členům.

Jelikož může být domluva v rámci dua nebo tria občas složitá, platí pro skupiny ještě jedna možnost: místo zrušení lekce se můžou členové skupiny rozhodnout (po domluvě s ostatními členy) lekce zúčastnit v omezeném počtu. V tomhle případě studentům, kteří se nezúčastní, lekce propadne a zaplatí za ni jako by se normálně zúčastnili.

Zrušení z mé strany

Ke zrušení lekcí může výjimečně docházet taky z mé strany - např. ze zdravotních důvodů. Samozřejmě platí to, že se Vás budu snažit kontaktovat co nejdříve a domluvit náhradní termín. Kdyby nebylo možné náhradní termín najít, lekce by nepropadla a o peníze byste samozřejmě nepřišli

Skupina jako celek

PŘERUŠENÍ STUDIA

Přerušení studia

Může se stát, že ze závažných důvodů budete muset výuku na nějakou dobu přerušit – např. kvůli těhotenství, práci mimo ČR, operaci anebo jiným důvodům.

 

Kdyby se taková situace vyskytla, můžeme se domluvit na dočasném přerušení studia. V tomto případě budete mít čas jeden rok od zaplacení zálohy, abyste studium znovu obnovili a své zbývající lekce odchodili.

Radost ze zpěvu

bottom of page